งานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์

สมาชิกร่วมทำกิจกรรมร้องเพลงกับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์