ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

การลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยทางถนน

ดูรายละเอียด »

คณะกรรมการสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง ประชุมร่วมสำนักนายก

คณะกรรมการสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง ประชุมร่วมสำนักนายก

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายวิทยุชุมชน

ดูรายละเอียด »