สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยมีกรรมการที่เป็นผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงจาก จังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมก่อตั้งขึ้น ปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่ 6/182 ม.3 ซอยอยู่แล้วรวย ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมีนายกิตติธัช ภูธนะโภคิน เป็นนายกสมาคม

งานเลี้ยงสังสรรค์

งานเลี้ยงสังสรรค์

สมาชิกร่วมทำกิจกรรมร้องเพลงกับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

การลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยทางถนน

ดูรายละเอียด »

คณะกรรมการสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง ประชุมร่วมสำนักนายก

คณะกรรมการสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง ประชุมร่วมสำนักนายก

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายวิทยุชุมชน

ดูรายละเอียด »